Category Archives: Học Cờ Vây

“LỜI VÀNG” CỦA LEE SEDOL!

Tôi biên dịch từ cuốn “Những trận đấu không thể nào quên của Lee Sedol” 1.Phần khó nhất của cờ vây: Nếu tôi phải chọn lựa phần khó nhất của cờ vây, cá nhân tôi sẽ nói đó là khai … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Học Cờ Vây | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

“TỪ ĐIỂN” NỐI CẮT TRONG THỰC CHIẾN (8KYU – 1KYU) – PHẦN 1

Bài 10: (Cập nhật ngày 10/6/2012) Bài 9: (Cập nhật ngày 10/6/2012) Bài 8: (Cập nhật ngày 10/6/2012) Bài 7: (Cập nhật ngày 10/6/2012) Bài 6: (Cập nhật ngày 10/6/2012) Bài 5: (Cập nhật ngày 10/6/2012) Bài 4: (Cập nhật … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Học Cờ Vây | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

“TỪ ĐIỂN” SỐNG CHẾT TRONG THỰC CHIẾN (8KYU – 1KYU) – PHẦN 4

Bài 180: (Cập nhật ngày 28/5/2012) Bài 179: (Cập nhật ngày 28/5/2012) Bài 178: (Cập nhật ngày 28/5/2012) Bài 177: (Cập nhật ngày 28/5/2012) Bài 176: (Cập nhật ngày 28/5/2012) Bài 175: (Cập nhật ngày 28/5/2012) Bài 174: (Cập nhật … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Học Cờ Vây | %(count) bình luận

“TỪ ĐIỂN” SỐNG CHẾT TRONG THỰC CHIẾN (8KYU – 1KYU) – PHẦN 3

Bài 150: (Cập nhật ngày 04/4/2012) Bài 149: (Cập nhật ngày 14/4/2012) Bài 148: (Cập nhật ngày 04/4/2012) Bài 147: (Cập nhật ngày 02/4/2012) Bài 146: (Cập nhật ngày 04/4/2012) Bài 145: (Cập nhật ngày 04/4/2012) Bài 144: (Cập nhật … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Học Cờ Vây | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

“TỪ ĐIỂN” SỐNG CHẾT TRONG THỰC CHIẾN (8KYU – 1KYU) – PHẦN 2

Bài 100: (Cập nhật ngày 26/2/2012)

Đăng tải tại Học Cờ Vây | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

“TỪ ĐIỂN” SỐNG CHẾT TRONG THỰC CHIẾN (8KYU – 1KYU) – PHẦN 1

Bài 50: (Cập nhật ngày 05/2/2012) Bài 49: (Cập nhật ngày 05/2/2012) Bài 48: (Cập nhật ngày 05/2/2012) Bài 47: (Cập nhật ngày 05/2/2012) Bài 46: (Cập nhật ngày 05/2/2012) Bài 45: (Cập nhật ngày 04/2/2012) Bài 44: (Cập nhật … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Học Cờ Vây | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

LẠI SAI NỮA!

Hôm qua 25/12/2011 đã sai nặng được một bài học đáng giá vậy mà sáng nay 26/12 thầy lại ….tiếp tục  sai lầm thô thiển nữa. Thầy xin lỗi các trò nhe. Kỳ này chắc phải lên núi…tu luyện kỹ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Học Cờ Vây | 3 phản hồi