Monthly Archives: Tháng Mười Một 2016

NHỮNG TRẬN ĐẤU KHÔNG THỂ NÀO QUÊN CỦA LÊ MAI DUY – PHẦN 1 – NHỮNG NGƯỜI ANH EM HÀ NỘI

Tôi bắt đầu học và chơi cờ vây từ một tài liệu và bộ cờ do Hà Nội chuyển vào năm 1995. Lúc đó trong thành phố HCM chỉ có tôi và Trần Chí Thành đánh với nhau hoài cũng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cờ Vây | Bình luận về bài viết này

KỲ THỦ CỜ VÂY SINH VIÊN – TÌNH HUỐNG 2:

Kỳ thủ cờ vây sinh viên có nên đi làm thêm hay không? Nếu có thì làm thêm như thế nào? Vận dụng tư duy cờ vây, quan điểm “riêng” của thầy như sau: Mục đích cuối cùng của cờ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cờ Vây | Bình luận về bài viết này

KỲ THỦ CỜ VÂY SINH VIÊN – TÌNH HUỐNG 1

TÌNH HUỐNG 1: “SỐC ĐẠI HỌC” Vào đại học việc học nhiều quá, nhà trường lại cho thời gian tự do khá nhiều và không kiểm tra thường xuyên, tôi cảm thấy lo lắng không biết sắp xếp học tập … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cờ Vây | Bình luận về bài viết này