Daily Archives: 22/05/2011

SIẾT KHÍ SỐNG CHẾT

Có một tình huống đem lại “cảm giác mạnh” khi chơi cờ vây đó là quân bạn và quân đối thủ vây bắt lẫn nhau, cả hai đều không đủ điều kiện sống và phải “vật nhau” dẫn đến một … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Học Cờ Vây | 2 bình luận