Monthly Archives: Tháng Sáu 2011

Bài tập sống chết – 13 (3kyu – 1 dan)

4 bài tập của thầy Lee ra ngày thứ sáu 176/2011 (Tất cả 4 bài đều là: Đen đi đâu?)                                   Bài 13.1                                                 Bài 13.2                                    Bài 13.3                                                        Bài 13.4 Mọi thắc mắc về lời giải … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cờ Vây | Bình luận về bài viết này

Hướng phát triển trong khai cuộc – Tháng 6 (Trình độ 8kyu – 1kyu)

Trích từ giáo trình “200 bài tập phát triển khai cuôc” do Lê Mai Duy dịch và biên soạn. Bài 1: Đen đi đâu vửa lấy đất vừa hạn chế khả năng phát triển đất của bức tường trắng? Bài … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Học Cờ Vây | Bình luận về bài viết này