Daily Archives: 16/06/2011

Hướng phát triển trong khai cuộc – Tháng 6 (Trình độ 8kyu – 1kyu)

Trích từ giáo trình “200 bài tập phát triển khai cuôc” do Lê Mai Duy dịch và biên soạn. Bài 1: Đen đi đâu vửa lấy đất vừa hạn chế khả năng phát triển đất của bức tường trắng? Bài … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Học Cờ Vây | Bình luận về bài viết này