Daily Archives: 19/06/2011

Bài tập sống chết – 13 (3kyu – 1 dan)

4 bài tập của thầy Lee ra ngày thứ sáu 176/2011 (Tất cả 4 bài đều là: Đen đi đâu?)                                   Bài 13.1                                                 Bài 13.2                                    Bài 13.3                                                        Bài 13.4 Mọi thắc mắc về lời giải … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cờ Vây | Bình luận về bài viết này