Daily Archives: 05/01/2012

BÀI TẬP SỐNG CHẾT 5/1/2012

Dạo này mải mê các sự kiện và bình luận quá nên hơi lơ là về “chuyên môn”. Phải thường xuyên rèn thì mới không mắc lỗi trong thi đấu được. Mời các cao thủ nghiên cứu hình này xem … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cờ Vây | Bình luận về bài viết này