Daily Archives: 14/01/2012

GIAO LƯU CỜ VÂY VIỆT HÀN: PHÁ HỦY KENEDI STYLE!

Không có đường ra! Tôi chỉ có thể nói một từ như vậy như đã từng nói. Tôi đã không thể chiến thắng Pro với 4handi! Tại buổi giao lưu cờ vây Việt – Hàn ngày hôm qua tôi hi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Sự kiện | 4 bình luận