Daily Archives: 22/06/2012

GIAO LƯU CỜ VÂY VỚI ĐẠI HỌC MYONGJY HÀN QUỐC

THỜI GIAN: Từ 14g – 20g ngày 30/6/2012 14g – 18g: Chơi cờ   ;     18g – 20g: Ăn tối. Tại Nhà hàng Thuận Tuấn đường Hoàng Sa. Danh sách 13 kỳ thủ chính thức tham gia như sau: 1.Lê Mai … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Sự kiện | 1 bình luận