Daily Archives: 19/02/2016

SÁCH CỜ VÂY: HỌC CHƠI CỜ VÂY

LỜI GIỚI THIỆU Cờ vây là một môn chơi trí tuệ và có nguồn gốc từ Trung Quốc, ra đời cách đây khoảng 4 nghìn năm. Môn cờ này được phát triển mạnh ở Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cờ Vây | 8 phản hồi