Daily Archives: 15/10/2011

Hướng phát triển trong khai cuộc – Tháng 10 (Trình độ 8kyu – 1kyu)

Trích từ giáo trình “200 bài tập phát triển khai cuộc” do Lê Mai Duy dịch và biên soạn. Bài 1: Có một điểm tạo “vùng đất lớn” cho cả hai bên. Đen sẽ đi đâu? Bài 2: Đen đi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Học Cờ Vây | Bình luận về bài viết này