Daily Archives: 19/10/2011

Bài tập sống chết 19/10/2011 (3kyu – 1 dan)

Hôm nay tôi luyện kỹ năng sống chết hai bài tập này. Mời các bạn cùng giải: Bài 1: Trắng đi bắt chết đen?                          Bài 2: Trắng đi bắt chết đen? Mọi thắc mắc về lời giải sẽ được … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cờ Vây | Bình luận về bài viết này