Daily Archives: 28/10/2011

Bài tập sống chết 27/10/2011 (3kyu – 1 dan)

Montebel2d là một kỳ thủ xuất hiện thường xuyên trên KGS. Tên vậy nhưng trình của anh ấy là 4d. Anh là chuyên gia nghiên cứu rất “sâu” về KENEDI STYLE. Qua nhiều năm “đụng độ” với anh thì tôi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cờ Vây | Bình luận về bài viết này