Daily Archives: 08/11/2011

Bài tập sống chết 7/11 (3kyu – 1 dan)

Hôm qua thầy Lee từ Hàn Quốc đã quay trở lại Việt Nam và đã dạy buổi đầu tiên tại CLB 65 Nguyễn Thông. Buổi học tuy ít thành viên nhưng đạt “chất lượng cao”. Có một bài tập thầy … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Học Cờ Vây | 2 bình luận