Daily Archives: 28/11/2011

Bài tập sống chết 28/11 (3kyu – 1 dan)

Cả hai bài đều là Trắng đi đâu để bắt chết đám quân đen? Lịch dạy: Thầy dạy cờ vây hàng tuần từ thứ hai đến thứ sáu từ 18g – 19g 30. Em nào muốn học cờ vây liên … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cờ Vây | 3 bình luận