Daily Archives: 13/11/2011

Hướng phát triển trong khai cuộc – Tháng 11 (Trình độ 8kyu – 1kyu)

Trích từ giáo trình “200 bài tập phát triển khai cuộc” do Lê Mai Duy dịch và biên soạn. Bài 1: Đen cần phải có “đại diện” ở biên trái. Đen sẽ đặt quân ở đâu? Bài 2: Đen đi. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cờ Vây | Bình luận về bài viết này