Daily Archives: 13/02/2012

TƯỜNG THUẬT GIAO LƯU CỜ VÂY NHẬT-VIỆT

Giao lưu cờ vây Nhật – Việt đã bắt đầu vào lúc 13g ngày Chủ Nhật 12/2/2012 tại Nhà Hàng Thuận Tuấn đường Hoàng Sa. Có khoảng 40 người tham dự sự kiện này và buổi giao lưu diễn ra … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cờ Vây | Bình luận về bài viết này