Daily Archives: 24/02/2012

HỌC TIẾNG HÀN 23/2/2012

1.Tam giác ngu: Pin sam kak 2.Chinh quân: Truck 3.Trung tâm: Chung – ang 4.Quân đen: Hức 5.Quân trắng: Bek 6.Khí: Hoa rô 7.Đất chung (không có đất): Kông – be 8.Tính đất (sau khi kết thúc xếp đất): Ke … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Góc chuyện vui | Bình luận về bài viết này