Daily Archives: 08/04/2011

Bài tập sống chết – 10 (3kyu – 1 dan)

Thầy chọn lọc và đưa lên 4 bài tập của thầy Lee ra ngày hôm nay thứ sáu 7/4/2011 (Tất cả 4 bài đều là: Đen đi đâu?): Bài 10.1 Bài 10.2 Bài 10.3 Bài 10.4 Mọi thắc mắc về … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Học Cờ Vây | 2 bình luận