Daily Archives: 27/04/2011

CUỐN SÁCH KHIẾN DUY “BỎ VIỆC” ĐỂ THEO CỜ VÂY

Lời mở đầu: Cách đây bốn năm, trong lúc “lang thang” tại một nhà sách tôi đã tìm thấy một cuốn sách mà đến thời điểm này tôi nghĩ nó sẽ thay đổi cuộc đời của tôi mãi mãi. Cuốn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tôi là Duy | Bình luận về bài viết này