Daily Archives: 14/04/2011

GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TP.HCM 2011

ỦY BAN NHÂN DÂN                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                  Độc lập  –  Tự do  –  Hạnh phúc SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Số­­­: 652 /ĐL-VHTTDL TP.Hồ Chí Minh, ngày … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Sự kiện | 1 bình luận