Daily Archives: 11/04/2012

VỨT BỎ VÀ TẬP TRUNG!

Hai tuần nay quả là “khó ở” vì phải giải quyết “những chuyện không đâu”, gặp những mối quan hệ và cư xử “khó chịu” (những chuyện này liên quan và ảnh hưởng đến hoạt động của hội cờ chúng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Công việc | 4 bình luận