Daily Archives: 26/04/2012

KẾT QUẢ BỐC THĂM VÒNG 1 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TP.HCM 2012

BẢNG NAM: Bùi Lê Khánh Lâm Q03 Nguyễn Văn Hòa QGV Trương Việt Cường Q03 Trần Quang Tuệ DKT Đỗ Khánh Bình RMI 0 Phạm Quốc Dũng QTB Triệu Tuấn Anh DBK 0 Lê Mai Duy Q03 Nguyễn Võ Dương … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Sự kiện | 3 bình luận