Daily Archives: 30/04/2012

KẾT QUẢ BỐC THĂM VÒNG 5 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TP.HCM 2012 (Đấu sáng 1/5/2012)

BẢNG NAM: Bùi Lê Khánh Lâm Q03 Đỗ Khánh Bình RMI Huỳnh Rạng Đông Q04 Trần Quang Tuệ DKT Hoàng Vĩnh Hòa Q10 Lê Mai Duy Q03 Đỗ Minh Đạo Q04 Nguyễn Võ Dương Q04 Trần Anh Tuấn Q04 Phan … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cờ Vây | Bình luận về bài viết này