Daily Archives: 15/04/2012

NHỮNG TRẬN ĐẤU KHÔNG THỂ NÀO QUÊN CỦA LÊ MAI DUY – PHẦN 9 – GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA 2001

Một số bạn có hỏi tôi rằng ” sao không thấy thầy kể gì về giải toàn quốc năm 2001?” . Tôi  thât lấy làm tiếc rằng tôi không nhớ gì nhiều về giải này vì tôi thua liểng xiểng! … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Duy nói chuyện Cờ Vây | Bình luận về bài viết này