Daily Archives: 20/02/2011

Bài tập sống chết – 1

Hôm nay 20/2/2011 thầy thi đấu tập trên KGS với Tomomiho 4dan Nhật Bản và kết quả  là thầy đã thắng. Trong ván đã xuất hiện bài tập sống chết như sau: Đen đi đâu để bắt chết đám trắng? … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Học Cờ Vây | Bình luận về bài viết này