Daily Archives: 25/02/2011

Bài tập sống chết – 3 (8kyu – 3kyu)

Thầy còn nhớ một tình huống khá vui về bài tập này. Hôm ấy là một trận tập huấn chuản bị giải cờ vây toàn quốc 2009 giữa bạn Tấn Phát 2 dan và bạn Chí Tâm 2 dan. Thắng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cờ Vây | 6 bình luận