Daily Archives: 27/02/2011

Bài tập sống chết – 4 (3kyu – 1dan)

Trong ván đấu gần đây của thầy với Regular 5dan trên mạng KGS, do thầy lấy moyo quá bự nên anh ta đã phải bỏ cả môt biên và góc để phá cái bụng của thầy. Tuy nhiên để lấy … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cờ Vây | 3 bình luận