Daily Archives: 18/02/2011

Hướng phát triển trong khai cuộc – Tháng 2 (Trình độ 8kyu – 1kyu)

Trích từ giáo trình “200 bài tập phát triển khai cuôc” do Lê Mai Duy dịch và biên soạn. Bài 1 : Còn một vị trí trọng yếu còn lại trên bàn cờ cho cả hai bên để tạo thế … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Học Cờ Vây | 2 bình luận