Daily Archives: 23/02/2011

Bài tập sống chết – 2 (5kyu – 1dan)

Trong các ván đấu của tôi – KENEDI style – luôn xuất hiện các hình cờ dưới đây: 2.1.Đen đi đâu bắt chết trắng? 2.2.Đen đi đâu bắt chết trắng? 2.3.Đen đi đâu bắt chết trắng? Mọi thắc mắc về … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cờ Vây | Bình luận về bài viết này