Daily Archives: 04/03/2011

CUỐN SÁCH ĐƯA DUY ĐẾN CỜ VÂY

Khi còn là sinh viên đại học kinh tế TP.HCM và cũng đang là kỳ thủ cờ vua của đội tuyển TP.HCM, tôi luôn suy nghĩ ước gì có một môn cờ mà liên quan đến thế giới kinh doanh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Duy nói chuyện Cờ Vây | 4 bình luận