Daily Archives: 06/03/2011

Bài tập sống chết – 5 (3kyu – 1dan)

Bài này đưa ra 2 bài tập tiêu biểu (rất dễ xảy ra trong thi đấu) trong loạt 16 bài tập của thầy Lee dạy lớp học tuần rồi. 5.1.Đen đi bắt chết đám trắng 5.2.Đen đi bắt chết đám … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Học Cờ Vây | Bình luận về bài viết này