Daily Archives: 31/03/2011

Bài tập sống chết – 9 (3kyu – 1 dan)

Bài tập thầy Lee cho hôm thứ hai 28/3 có khá nhiều bài hay ra trong thi đấu. Thấy chọn lọc 4 bài sau: Tất cả 4 bài đều là: Đen đi bắt chết đám quân trắng? Bài 9.1                                                    … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Học Cờ Vây | Bình luận về bài viết này