Daily Archives: 29/03/2011

NHỮNG TRẬN ĐẤU KHÔNG THỂ NÀO QUÊN CỦA LÊ MAI DUY – PHẦN 4 – CHIẾN THẮNG LỚN ĐẦU TIÊN!

Ba phần tự truyện đầu tiên sao buồn quá nhỉ, toàn thấy thua không hà! Như đã kể, sau trận thua trí mạng năm 1999 tôi đã “yên tâm công tác”, làm viên chức văn phòng và hàng ngày vẫn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Duy nói chuyện Cờ Vây | Bình luận về bài viết này