Daily Archives: 11/03/2011

Bài tập sống chết – 7 (dan player)

Có một cái hình cờ (và các biến thể đa dạng của nó) rất hay xảy ra mà sau bao năm nghiên cứu và thi đấu thầy vẫn thấy còn quá nhiều vấn đề cần bàn luận và mời các … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cờ Vây | 2 phản hồi