Daily Archives: 04/12/2011

BẮT CON RỒNG !

Mời các trò thưởng thức “con rồng” mà thấy mới săn được trong trận đấu với đối thủ quen thuộc Montebel2d ngày thứ bảy 3/12/2011 vừa qua. Hình 1 Từ 1 đến 103 là sự phát triển định thức thường … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Học Cờ Vây | 3 bình luận