Daily Archives: 30/12/2011

HỌC TIẾNG HÀN 30/12/2011

1.Nê: vâng, dạ 2.Ô-nưi nal-ssi-ka chot sưm-ni-tà: Hôm nay thời tiết tốt 3.Hoa-chang-sil o-ti-ê it-sưm-ni-kka?: Toilet ở đâu? 3.Cho jjô-kê it ssưm-ni-tà: Nó ở đằng kia kìa 4.Dô-kư-mi ol-ma im-ni-kka?: Giá là bao nhiêu

Đăng tải tại Góc chuyện vui | 3 bình luận