Daily Archives: 26/12/2011

LẠI SAI NỮA!

Hôm qua 25/12/2011 đã sai nặng được một bài học đáng giá vậy mà sáng nay 26/12 thầy lại ….tiếp tục  sai lầm thô thiển nữa. Thầy xin lỗi các trò nhe. Kỳ này chắc phải lên núi…tu luyện kỹ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Học Cờ Vây | 3 bình luận