Daily Archives: 14/12/2011

ĐÒN NÀY GỌI THẾ NÀO ĐÂY?

Hình trên là hai bài tập đều hỏi đen đi đâu bắt ba quân trắng? Có lẽ đòn này là quá dễ với các kỳ thủ cờ vây. Một trong những yếu tố đánh giá xem bạn đã là một … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Góc chuyện vui | 9 bình luận