Daily Archives: 21/12/2011

DANH SÁCH VIETNAM PLAYERS THI ĐẤU GIAO LƯU VỚI ĐOÀN PRO KOREA

Theo dự kiến 14g chiều 12/1/2012 sẽ có 7 Pro (6 từ Korea và thầy Lee) sẽ thi đấu giao lưu với 30 kỳ thủ Hàn Quốc (đang sống tại VN) và 10 kỳ thủ Việt Nam. Tôi được Ban … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Sự kiện | 6 bình luận