Monthly Archives: Tháng Một 2015

HỌC CỜ VÂY – KHUNG K (Tiếp theo)

MẪU 3: QUÂN ĐEN MẪU 4: QUÂN TRẮNG Advertisements

Đăng tải tại Cờ Vây | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

HỌC CỜ VÂY – LUYỆN CHIẾN THUẬT & SỐNG CHẾT

Bài 1: Trắng đi đâu? Bài 2: Đen đi đâu LỜI GIẢI: Bài 1: 1…T d1 Luôn luôn là điểm tim! 2. Đ h1 T g1 3.Đ f1 Td2 (Nếu 2.Đ g1 T e1 3.Đ h1 T d2) Bài 2: … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cờ Vây | %(count) bình luận

DẠY CỜ VÂY – CHẤP 9 QUÂN

Một trong những bài Test quan trọng của tôi trong việc dạy cờ vây  là chấp học trò 9 handicap. Trò nào vượt qua thầy được 9 handi là đã vượt qua được giai đoạn Beginer và trở thành “kỳ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cờ Vây | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

HỌC CỜ VÂY – KHUNG K

MẪU 1 (QUÂN ĐEN) MẪU 2 (QUÂN TRẮNG) “Học cờ vây và dạy cờ vây mỗi ngày” LMD

Đăng tải tại Cờ Vây | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

HỌC CỜ VÂY – LUYỆN SỐNG CHẾT

Bài 2: “Dạy cờ vây và học cờ vây mỗi ngày” LMD

Đăng tải tại Cờ Vây | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

HAI LỜI KHUYÊN CHO CHỦ TƯỚNG VÀ QUÂN LÍNH KHI CHƠI PAIR GO

“CHỦ TƯỚNG”: Luôn phải biết kiềm chế, tự chủ không phải với đối phương mà là với chính Partner của mình. Phải luôn biết dẫn dắt, độ lượng, yêu thương, chấp nhận và bỏ qua những thiếu sót của Partner. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cờ Vây | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

21/1/2014: HỌC CỜ VÂY – LUYỆN CHIẾN THUẬT

Bài 1:  Bài 2: LỜI GIẢI: Bài 1: 1.T h1 (Nước điểm tim luôn đúng đến 80% trong mọi tình huống sống chết hoặc siết khí. Khi bạn chưa thể tính được nước nào cụ thể, hãy điểm tim!) 1…Đ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cờ Vây | Bạn nghĩ gì về bài viết này?