Daily Archives: 22/01/2015

HỌC CỜ VÂY – LUYỆN SỐNG CHẾT

Bài 2: “Dạy cờ vây và học cờ vây mỗi ngày” LMD

Đăng tải tại Cờ Vây | Bình luận về bài viết này

HAI LỜI KHUYÊN CHO CHỦ TƯỚNG VÀ QUÂN LÍNH KHI CHƠI PAIR GO

“CHỦ TƯỚNG”: Luôn phải biết kiềm chế, tự chủ không phải với đối phương mà là với chính Partner của mình. Phải luôn biết dẫn dắt, độ lượng, yêu thương, chấp nhận và bỏ qua những thiếu sót của Partner. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cờ Vây | Bình luận về bài viết này