Daily Archives: 25/01/2015

DẠY CỜ VÂY – CHẤP 9 QUÂN

Một trong những bài Test quan trọng của tôi trong việc dạy cờ vây  là chấp học trò 9 handicap. Trò nào vượt qua thầy được 9 handi là đã vượt qua được giai đoạn Beginer và trở thành “kỳ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cờ Vây | Bình luận về bài viết này