Daily Archives: 21/01/2015

21/1/2014: HỌC CỜ VÂY – LUYỆN CHIẾN THUẬT

Bài 1:  Bài 2: LỜI GIẢI: Bài 1: 1.T h1 (Nước điểm tim luôn đúng đến 80% trong mọi tình huống sống chết hoặc siết khí. Khi bạn chưa thể tính được nước nào cụ thể, hãy điểm tim!) 1…Đ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cờ Vây | Bình luận về bài viết này